Mars 2017 møtte 6 spente jenter opp i Samkomhallen for sin første fotballtrening. Spenningen ble fort lagt til side og aktivitetsgleden steg frem. Frem mot sommeren vokste tallet på antall jenter til ca. 10. Gjennom høsten kom stadig flere jenter til. Per mars 2018 er vi 22 jenter som er aktive! Vi har naturligvis opplevd litt «voksesmerter», men heldigvis har vi en foreldregruppe som stiller velvillig opp, det setter vi trenere veldig pris på!

Jobben med trene jentene er svært givende! Utviklingen har vært synlig fra en trening til neste trening.  I løpet av året har vi også begynt å trene annenhver lørdag i tillegg til en fast trening i uken. Trenerne krysser nå fingrene for at jentene finner ut at det også er mulig å spille fotball i friminutter og på fritiden. Men når det er sagt er det viktigste hos J8 mestring og aktivitetsglede!

Nå går vi spennende tider i møte, vi skal teste oss ut i turneringer og serie. Vi håper laget skal ta nye steg og at gruppen vokser i antall!

Mvh

Stig Runar Bakke og Trond Gøran Smevoll