Jon Hodnemyr: Hovedtrener
Kjetil Myrvold: Trener
Øyvind Gausdal: Trener
Willy Jensen: Hjelpetrener
Dag Tore Fredriksen: Keepertrener
Rune Langeland: Oppmann
Øystein Vindvann: Oppmann
Harald Hansen: Lagleder/kontaktperson