Juniorutvalget i VFK inviterer alle juniorspillere 7-12 år, samt foresatte til fotballavslutning 2015.
Sted: Venneslahallen
Når: 13 november kl. 18.00-20.00
Påmelding skjer til foreldrekontaktene på de forskjellige lagene- innen tirsdag 3 november.
PS! Mer info kommer når det nærmer segJ
Mvh
Juniorutvalget