En hilsen fra avtroppende Styreleder……

Torsdag 11 mars 2021 ble Årsmøtet i Vindbjart Fotballklubb avviklet via Teams. Avtroppende styreleder Monica K. Røraas åpnet møtet, og Nils Sverre Ingebretsen var ordstyrer. Dette var et DREAM TEAM😊 Styret og Nils Sverre var jo selvfølgelig veldig spente på dette digitale årsmøtet, men resultatet ble meget bra. Årsberetningen ble gjennomgått, og Styret har gjort en formidabel innsats i dette vanskelige Covid 19 året. En stor applaus til Styret!

Monica K. Røraas har ledet Vindbjart Fotballklubb med en stødig hånd i disse to årene som Styreleder. Hun har gjort en formidabel jobb og innsats. Hun gir seg som leder, men vil fortsette som styremedlem i klubben. Det er vi veldig glade for.

–Avtroppende styreleder Monica K. Røraas–

VFK har som de fleste andre klubber fulgt de pålegg og restriksjoner som er kommet fra myndighetene, og påfølgende føringer fra fotballforbundet og idrettsforbundet som kom i året 2020. VFK har så godt vi har kunnet forsøkt å holde hjulene og mest mulig normalitet i gang, ikke minst med tanke på hvor viktig det er for barn og unge som hovedfokus. Gjennom året 2020 har det variert mellom full nedstengning, delvis trenings-aktivitet men kun med «Corona avstand», normal trening for alle lag, trening kun for aldersbestemte lag (tom 20 år), tillatelse med kamper kun for aldersbestemte lag i del av høstsesongen osv. På tross av de spesielle pandemi utfordringene i 2020, så har det vært en sesong med relativt stabilt antall medlemmer. Med et vanskelig år som utgangspunkt, er vi svært glade for at medlemmene støtter lojalt opp rundt klubben.

Det jobbes godt i junioravdelingen vår. Talent og spillerutvikling vil bli prioritert og videreutviklet. Ref. klubbens tilbud med akademi både på gutte- og jentesiden, egen keepertreningstilbud osv.

Det som er veldig gledelig, er at VFK har i løpet av sesongen hatt flere gutter og jenter på sone og kretslag. Aldri tidligere i Vindbjart fotballklubb sin historie har så mange spillere blitt tatt ut til å representere klubben på krets- og sonelag. Hele 7 jenter og 15 gutter skal nå representere klubben i årsklassene 2005 -2008, noe som gjør Vindbjart til en av klubbene med flest representanter.

Tusen takk til alle trenere, ledere, dommere, spillere og foresatte for pågangsmot, tålmodighet, forståelse og lojalitet. Året 2020 har herjet med fotballen, men vi kom oss gjennom. Utfordringene ble løst en etter en. Kanskje står breddefotballen sterkere enn noensinne etter koronaen😊.

Jeg ønsker å takke Markedsgruppa vår, våre samarbeidspartnere og sponsorer som har stått lojalt ved vår side gjennom hele dette året.

Jeg vil også takke avtroppende nestleder Egil Larsen, styremedlem Tor Dalsøren og styremedlem Rune Langeland for den innsatsen de har gjort for Vindbjart Fotballklubb. Setter stor pris på dere alle tre. Dere er tre helt unike personer som jeg har blitt veldig glad i. Jeg ønsker velkommen tilbake til Styret Svein Erik Slåen og Thomas Schie.

 

Mvh

Monica K. Røraas

 

Styret i VFK 2021

Thomas Schie                                   – Styreleder

Svein Erik Slåen                                – Styremedlem

Monica K. Røraas                             – Styremedlem

Halvor Homme                                  – Styremedlem

Harald Hansen                                   – Styremedlem

Leif Sørensen                                    – Styremedlem

Vidar Ulstein                                      – Vara