VFK, IL Vindbjart og Idrettsrådet er enige i prinsipplan for utvikling av idrettsplassen på Moseidmoen 

VFK, IL Vindbjart, Idrettsrådet og Vennesla kommune har i noen måneder jobbet med å finne løsninger for samlokalisert fotball/friidrettsanlegg på Moseidmoen. Vi har alle hatt et ønske om å lage en arena som gir mest igjen i forhold til aktivitet for barn og ungdom på kort og lang sikt. Vi har nå kommet frem til en løsning som vil bli bra både for friidretten og fotballen. I tillegg sikres det at vi kan oppfylle arenakrav for eventuelt 1.divisjon spill.

Vennesla kommune setter i gang områderegulering i løpet av våren og etter det vil det bli detaljplanlegging. Det gjenstår enda et stort arbeid med detaljer for anlegget og avtaler om bruk, men det overordnede er vi nå enige om. Vi setter vår lit til at politikerne i neste omgang bevilger de nødvendige midler for å gjennomføre dette på en god måte.

VFK vil benytte anledningen til å takke styret i IL Vindbjart for en konstruktiv og løsningsorientert dialog. Vi går spennende tider i møte!

Les mer i Vennesla tidende og fvn.no