Vindbjart Fotballklubb inviterer ALLE 1.klasse-elever til en «bli kjent-dag» på idrettsplassen lørdag 26. august kl. 13:00, og det skal spilles masse fotball på de flotte banene på Moseidmoen.

Møteplass for registrering av barna er kiosken i klubbhuset på Moseidmoen. Når alle har registrert seg, vil Tommy Slåen ønske dere velkommen utenfor klubbhuset og ha en liten presentasjon av klubben. Det vil også bli informert om når fotballtreningene starter.

VFK håper veldig på at foreldre/foresatte der hjemme kunne tenke seg rollen som trenere/foreldrekontakter for våre unge håpefulle. Og i den forbindelse er det fint å legge ved verdigrunnlaget til klubben;

VFK ønsker at klubbens verdigrunnlag skal ligge til grunn for alt klubbens medlemmer foretar seg, om det er ledere, trenere eller enkeltspillere. I tillegg ønsker vi også at alle assosiert med klubben(foreldre, øvrige tilskuere etc.) også retter seg etter disse.

  • Fairplay – Fairplay er veldig viktig i VFK og bør settes i fokus i enhver sammenheng
  • Inkluderende – VFK er en klubb som er åpen for alle og hvor det er rom for alle. Det skal være en plass i klubben til alle, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet eller prestasjoner.
  • Respekt – VFK setter respekt svært høyt. Dette gjelder både å vise respekt for andre personer, det være seg med- og motspillere, trenere, ledere, dommere, foreldre etc. I tillegg er det viktig å vise respekt for eget og andres utstyr, lagets og klubbens fellesutstyr samt egne og andres anlegg. Vi ønsker også å vise respekt for egen og andres tid ve å komme punktlig til treninger og kamper.
  • Trivelig – VFK skal være en klubb hvor det skal være moro å komme på trening, kamp og å spille fotball. I vår klubb skal vi også legge vekt på å ha det fint sammen, også sosialt.

For mer info: www.vindbjart.no

Kiosken vil være åpen for salg, og alle barna får en flott premie for deltakelse.

A-laget har hjemmekamp mot Vard Haugesund kl. 16:00

Alle deltakere til dette arrangementet m/foreldre får gratis inngang av Vindbjart Fotballklubb

DÅ SES MI DÅ?

Kontaktperson: Marianne Helgesen tlf. 47452009