Daniel Aase er med videre som daglig leder på VFK’s IFO.

Siden det var et sterkt ønske fra både Daniel og VFK så ble det enkelt å enes om en avtale som gjelder fra 1.januar 2016. Daniel er som kjent fra samme tidspunkt Start spiller. VFK setter pris på at Daniel sterkt ønsker å bidra i klubben via IFO, og vi synes det er bra av IK Start å gi ham denne muligheten, Vi er sikre på at dette er med på å bygge opp om det gode samarbeidet klubbene har.

Som bildet viser så var både Daniel og styreleder Thomas Schie fornøyd med å ha undertegnet avtalen. Planlegging med tanke på å videreutvikle IFO videre i 2016 er allerede igangsatt.