I VFK kalles klubbens sportslige utvalg for RISIKO-gruppen.

Opphavet til RISIKO-gruppens navn var en vittig tunge på utvalgets aller første møte i 2008. Navnet er symbolsk, og spiller på at vi tør å tenke nytt, selv om det innebærer en høyere risiko for å mislykkes. Vi har ingen angst for å mislykkes, kun et sterkt ønske om å lykkes.

RISIKO-gruppen består av trenerne for alle 11`er lagene i klubben, samt to representanter fra styret. Denne gruppen har i løpet av tre år utarbeidet og revidert VFK`s overordnede sportsplan (De 11 fundamentene), som blant annet sier noe om:

  • Hvordan vi skal drive spiller- og lagsutvikling i VFK.
  • Hvordan ledere/trenere i VFK skal opptre.
  • Hvordan spillestilen i klubben (VFK-stilen) skal utvikles og dyrkes.
  • Hvilke postulater vi skal etterstrebe i VFK.

De 11 fundamentene er først og fremst gjeldende for 11`er lagene i klubben, men vi håper selvfølgelig at så mange trenere/ledere som mulig tar seg tid til å lese gjennom dokumentet. Sportsplanen i sin helhet kan du lese her