Vindbjart FK har gjort «spenstige» grep relatert til klubbens yngre lag når det gjelder bruk av spillere, spilletid, det å selv kunne velge nivå osv.

«Er du i en spilletropp så skal du spille minimum en omgang» er et godt eksempel på dette.

Vi har også sagt at vi ønsket «flest mulig venndøler / egenproduserte spillere på klubbens A lag» og har over tid jobbet med dette som mål.

Store ressurser er lagt inn mot junioravdelingen over flere år med dette som utviklingsmål.

Dette er allikevel et utsagn som kan virke lite konkret og lite forpliktende.

Klubbens styre ønsker derfor å komme ett skritt videre og konkretisere dette ytterligere.

 

Klubbens konkrete målsetting og føringer skal være som følger for spillere inn mot klubbens «topplag», dvs. inn mot senior A-laget og A-lags stallen:

 

  • Minimum 4 stk «egenproduserte» spillere i første 11`eren sesongen 2019. Minimum 45% «egenproduserte» spillere i A-lags stallen.
  • Minimum 5 stk «egenproduserte» spillere i første 11`eren sesongen 2020. Minimum 45% «egenproduserte» spillere i A-lags stallen.
  • Minimum 5 stk «egenproduserte» spillere i første 11`eren sesongen 2021. Minimum 50% «egenproduserte» spillere i A-lags stallen.
  • Minimum 50% «egenproduserte» spillere i første 11`eren og i A-lags stallen sesongen 2022.
  • Minimum 60% «egenproduserte» spillere i første 11`eren og i A-lags stallen fra sesongen 2023.
  • Evaluering hvert år.
  • Maks 25 spillere fast i A-lags stallen.
  • Klubben skal ha en spillerutvikler / assistent trener med hovedfokus inn mot utvikling av unge spillere.
  • Spillere utenfra skal ikke «hentes inn» dersom de kvalitetsmessig vurderes som «like gode» eller «marginalt bedre» enn spillere med utviklingspotensiale fra egen klubb.
  • Med dette som utgangspunkt er klubbens målsetting å være etablert i 2. divisjon (PostNord Ligaen) i løpet av en 3 års periode.

 

Hvordan disse «klubbpolitiske» målsettinger for VFK best skal oppnås, «praktiske grep» etc. ønsker vi blir gjenstand for diskusjon og detaljering i klubbens trenerforum, «Risikogruppen». Ønsker også konstruktive innspill vedr. måloppnåelse fra klubbens nyopprettede «Arbeidsgruppe for jr, sen.2 og sen.1».

 

Mvh

Vindbjart FK

v/ Styret