Video med enkle persepsjons- og teknikkøvelser, som kan være til hjelp for unge fotballspillere.

I videoen finner du noen teknikkøvelser, som både trenere, foreldre og spillere i barne- og ungdomsfotballen relativt enkelt kan ta i bruk.

Det kreves et minimum av utstyr for å gjennomføre øvelsene, og fokuset ligger på to hovedmomenter som vi i VFK mener er særdeles viktig:

  1.  Tekniske ferdigheter (mottak-føring-skudd).
  2.  Persepsjon («opp med blikket», orientere seg, også bak ryggen)