Her vil dere til enhver tid finne gjeldende treningstider.
OPPDATERT 06.05.2020

Gå inn på linken for å hente oversikt over banene.

Har dere spørsmål angående treningstider/oppsett kan dere kontakte Rune Langeland på mobil 982 52 876