Norges Fotballforbund har utarbeidet koronavettregler for fotballen i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Fotballforbundets koronavettregler