Etter at jentene startet tidligere i uka, var endelig guttene i gang med sin morgentrening i Venneslahallen.

Som for jentene, så er dette et tilbud for VFK-gutter på Ungdomsskolen med frivillig gratis-trening før skolen begynner.

Spillerne skal her selv ta ansvaret for opplegg og trening i samarbeide med lagstreneren. En voksen vakt stiller opp med materiell og utstyr, og er til stede under treningen.

Vil være hver fredag framover fra kl 7 til kl 8, med mulighet for garderobe og dusj før de går på skolen.

Som bildet viser, så var det en gjeng med ivrige spillere fra G13- og G15-laget som tok i mot tilbudet og stilte opp på den første treningsdagen.

Fortsatt plass til flere.

Det er bare å ta kontakt!

VU