Møte for ALLE LAG i junioravdelingen.

Trenere og foreldrekontakter er invitert.

Viktig: ALLE LAG, fra de aller yngste gutte- og jente-lagene og opp til og med junior, må være representert!!

Emner vi kommer innom: Anleggssituasjonen, saker knyttet til sesongen, retningslinjer, turneringer, utstyr, treninger / treningstider, diverse praktisk osv.

Er det spørsmål, så prøver vi å svare etter beste evne…

Vel møtt alle sammen!

VFK

Styret v/ VU