ifo2019

Litt informasjon om Vindbjart Idrettsfritidsordning: Vi har over 50 barn, både gutter og jenter, fra 1-5 klasse, som har noen fine og aktive timer sammen etter skoletid. Det er viktig at unge jenter og gutter er i daglig fysisk aktivitet og målsetningen vår er å gi barna et tilbud som har varierte aktiviteter med hovedvekt på fotball. Vi ønsker å kombinere lek, fotball og annen idrettsaktivitet med sunne holdninger og kostholdsvaner. Vi har faste rutiner med felles måltid hver dag, og varmmat to ganger i uka.

IFO har åpningstid fra kl 11:00 – 16:30, mandag til fredag etter skoletid.

IFO er stengt i juli. Men har åpent fra 1. August (fra kl 0800-1630).

IFO har åpent i skolens planleggingsdager, vinterferier, høstferie, samt arbeidsdager i skolens påske og juleferie dersom det er behov.

Litt informasjon om IFO+

IFO+ er et eget tilbud for de som går i 5. klasse. Vi skal gi et ekstratilbud til de mest motiverte og ambisiøse fotballspillerne. Det blir en økt i uken hver onsdag. De kommer etter skoletid og spiser. Etter mat så går vi opp i 2.etg hvor vi har litt teori og går igjennom økten. Økten kommer til å vare alt fra en time til en og en halv time. Etter det så vil de ha muligheten til å leke med de andre barna på IFO frem til henting.

Vi kommer til å ha et fokusområde hvor vi jobber med det på økten. Fokusområdene kommer til å være litt av det vi jobber med på VFK Akademiet.

1. Hurtighet: Persepsjon, 1 touch og frekvens/eksplosivitet og akselerasjon

2. Ballkontroll

3. Pasningsferdigheter

4. Avslutningsferdigheter

5. Den svake foten

6. 1 mot 1 offensivt

7. 1 mot 1 defensivt

8. 2 mot 1 offensivt (frispilling)

9. Rolleferdigheter

10. Kosthold, søvn og hvile

11. Holdninger

12. Lederegenskaper

 

Priser for dager i uken per mnd.

Mandager: 400kr

Tirsdager: 400kr

Onsdager: 700kr

Torsdager: 400kr

Fredager: 850kr

IFO +: 700KR

Søskenmoderasjon 50%

Pris på Vindbjarts IFO er på nivå med skolens SFO, men hos oss er det inkludert mat i tillegg til mye herlig aktivitet.

I tillegg kommer et lite tillegg i måned for dere som trenger kjøring fra skolen. Dette er alt fra 60 kroner til 300 kroner i måneden etter hvor mange dager dere trenger transport.

 

Praktisk informasjon:

Litt praktisk informasjon:

Vi holder til på klubbhuset til Vindbjart i Askedalen.

Søskenmoderasjon:
Systemet beregner automatisk søskenmoderasjon på 50 prosent.

Vi bruker systemet Superinvite slik at alle kan melde på og betale på en fleksibel måte her på 2 minutter. Dette gjør at alt rundt påmelding og betaling blir enklere og mer fleksibelt for foreldre, spillere og oss i administrasjonen.

Søknadskjema