ifo2019

Litt informajon om Vindbjarts Idrettsfritidsordning: Vindbjarts Idrettsfritidsordning (IFO) har over 50 barn, både gutter og jenter, fra 1 – 5 klasse, som har noen fine og aktive timer sammen etter skoletid. Vi har faste rutiner med felles måltid hver dag, og varmmat to ganger i uka. I tillegg driver vi med mange ulike fysiske aktiviteter, for eksempel fotball, håndball, kanonball, friidrett, ski og mye mer. Vi har også mange fine turer i skog og mark rundt idrettsplassen. Venneslas beste akebakke har vi rett utenfor døra, og den er mye brukt på vinterstid. På vinteren bruker vi også Moseidhallen som arena for fysisk utfoldelse. IFO har åpningstid fra kl 11:00 – 16:30, mandag til fredag etter skoletid. IFO er stengt i juli. Men har åpent fra 1. August mandag-fredag (fra kl 0730-1630) fram til skolestart. IFO har åpent i skolens vinterferier og høstferier, samt arbeidsdager i skolens juleferie dersom det er behov. Priser for antall dager i uken per måned: 1 dag: 900kr 2 dager: 1300kr 3 dager: 1700kr 4 dager: 2100kr 5 dager: 2500kr I tillegg kommer et lite tillegg i måned for dere som trenger kjøring fra skolen. Dette er alt fra 60 kroner til 300 kroner i måneden etter hvor mange dager dere trenger transport.

Håper vi sees!

Hilsen oss på IFO

Kontakt:

Alla Abdallah
Kontaktperson  for IFO i Vindbjart Fotballklubb
Telefon: 47843620
E-post: allaabdallah.vfk@gmail.com

Søknadskjema