Opplysninger om barnet

Fornavn
Etternavn
Fødselsdato
Kjønn
Skole/klasse

Regning sendes til

Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnr/sted

Opplysninger om foresatt 1

Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnr/sted
Telefon
E-post

Opplysninger om foresatt 2

Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnr/sted
Telefon
E-post

Ønsket tid i IFO

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kommentarer

IFO har åpningstid fra 11:00 – 16:30, mandag til fredag. IFO er stengt i juli.
IFO har åpent i skolens vinterferier og høstferier, samt arbeidsdager i skolens juleferie dersom det er behov.

Priser for antall dager i måneden:
1 dag: 800
2 dager: 1200
3 dager: 1600
4 dager: 2000
5 dager: 2400
I tillegg kommer et lite tillegg i måned for dere som trenger kjøring fra skolen. Dette er alt fra 50 kroner til 250 kroner i måneden etter hvor mange dager dere trenger transport.