Her er en oversikt over hvordan vi har lagt opp Ifo frem mot sommeren. Vi prøver også ut mange ting som ikke står her!

Mandag:
Aktivitet. 1.Fotballgruppe(1-2 klasse) 2. Fotballgruppe(3-5 klasse) 3. Tur i skogen/Annen aktivitet

Tirsdag:
Frilek. Frilek på banen eller aktivitet i gymsalen.(Kanonball,Basketball,Håndball,Turn osv) Barna velger selv.

Onsdag:
Aktivitet: 1: Fotballgruppe(1-2 klasse) 2. Fotballgruppe (3-5 klasse)Turnering 3. Gymsalen + Tur/Annen utendørsaktivitet+Quiz
En gang i måneden har vi friidrettsdag på onsdagen med 60 meter, stafett, lengde,kule, kast med liten ball osv.

Torsdag:
Aktivitet. 1. Fotballgruppe(1-2 klasse) 2. Fotballgruppe(3-5 klasse) 3. Klubben. Her har barna ulike kunst og håndverk-aktiviteter, og bryter også av og til av med brettspilldag, bingo og Quiz.

Fredag:
Frilek i Gymsal eller på banen.