Til medlemmene i Vindbjart Fotballklubb – Innkalling til årsmøte i Vindbjart Fotballklubb
Sted: Klubbhuset
Dato: Torsdag 3.mars. 2016   –   Kl:   19.00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 18.februar.

Sakene kan sendes til:

Vindbjart FK
Postboks 196
4703 Vennesla

eller til Epost: post@vindbjart.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer vil ligge tilgjengelig på klubbhuset en uke før årsmøtet.

Stemmeberettiget er de som har vært medlem i mer enn én måned og er fylt 15 år.

Enkel bevertning.

 

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret i Vindbjart Fotballklubb