Først vil vi presisere at Vindbjart fotballklubb drives av frivillighet. Vi mener at det gjøres veldig mye bra i klubben, men selvfølgelig er det ting som også kan forbedres.

Det vil det alltid være!

Vi oppfordrer alle som har interesse og lyst til å bidra positivt inn i klubben til å ta kontakt med oss i Styret. Vi setter stor pris på innspill som kommer, og jobber for at barn og unge skal få en så god opplevelse av fotballen og fellesskapet i VFK som mulig.

Så ønsker du å bidra og være med og gjøre en jobb for klubben, er du hjertelig velkommen!

Så til svar på noen av spørsmålene VT stilte oss, samt enkelte suppleringer basert på innholdet i dagens artikkel som VT i dag (18/9) har lagt ut på nett.

Utfyllende opplysninger som klubben kom med, valgte avisen å ikke ta inn i artikkelen.

Dette beklager vi sterkt.

  • Kompetanse

Klubben har et par år allerede hatt egen koordinator på jentesiden tilsvarende som for gutter!

Klubben tilbyr alle trenere på gutte- og jentesiden kursing. Kurskostnader dekker klubben.

Klubben har for tiden engasjer egen kursholder for «Grasrottrenere» v/ Jon Hodnemyr som var i gang med kursing av både gutte- og jentetrenere i perioden før pandemien stengte ned alt. Dette fortsetter vi med når det igjen blir praktisk mulig!

  • Garderober:

Det er INGEN som har nektet jentelag eller andre å bruke garderobene så sant de er ledige! Dette er helt opp til trenerne på hvert enkelt lag å organisere, men vi har selvfølgelig begrenset med antall garderober på anlegget og det er perioder hvor det er kø. Per dags dato er garderober vanskelig tilgjengelig grunnet smittevernregler.

Gjestende lag med lang reisevei prioriteres først med tanke på garderobeplass!

  • Hovedbanen:

Vårt a-lag og jr lag, trener på hovedbanen.

Jenter J 15, 16, 17 og gutt G 15, G16 har også treningstid på denne banen.

I utgangspunktet skulle hovedbanen være kamparena for våre seniorlag, både på herre og damesiden, i tillegg til juniorlag. Men for flere av disse lagene har myndighetene enda ikke åpnet for kamper. Dersom det er fullt på de andre banene kan alle lag, både gutt og jente, benytte hovedbanen dersom denne er ledig. Da er denne banen en «buffer» for alle lag. De eldste lagene skal gå foran, uansett kjønn!

Enkelte dager / tidspunkter er hovedbanen stengt for all trening på grunn av at friidretten har første prioritet på anlegget.

  • Risikomøte (trenermøte)

Når disse trenermøtene, såkalte «risikomøtene», startet var både gutte- og jentetrenere invitert her. På grunn av at det er litt ulike problemstillinger var det ingen jentetrenere som møtte på disse møtene.

På årsmøte 10 mars 2020 ble vi enige om å opprette et eget trenerforum også for jentetrenerne i klubben, men 3 dager senere ble vi stoppet av Covid 19 og alt av aktivitet måtte legges dødt. Målet vårt er at vi i løpet av høsten inviterer trenerne på jentesiden til oppstartsmøte.

Det er heller ikke arrangert trenermøter på guttesiden i denne perioden.

  • Spillestil

Vi skulle gjerne sett at vi hadde en like tydelig spillestil på jentesiden som vi har på guttesiden. Denne spillestilen er ett resultat av hard jobbing først og fremst av Steinar Skeie og trenerne på a-laget. Målet med at vi skal ha tilnærmet lik spillestil er at det skal bli en god overgang fra junioravdelingen til a-laget vårt.

Dessverre har vi ikke hatt denne stabiliteten på damesiden. Vi har hatt ulike trenere med ulik filosofi. I tillegg har vi hatt utfordringer med å få på plass et damelag de siste årene. Dette er noe vi arbeider med å få på plass!

 

  • Tilrettelegging

Vi opplever at det gjøres mye bra også på jentesiden når det kommer til å legge til rette for jentene som vil satse på fotballen. Antall treninger på laget er det spillere og trenere i fellesskap som avgjør. Klubben har anbefalinger som vi ønsker de følger. Klubben nekter INGEN lag eller spillere å trene mer! Trengs det spesiell tilrettelegging for mere trening bidrar vi med det.

Det er helt naturlig at gode spillere søker utfordringer på lag høyere opp i divisjonssystemet som f.eks. til Gimletroll eller Amazon. Det er positivt at vi som klubb klarer å utvikle spillere til å ta steget til «større» klubber!

Kan tilføye at så skjer også på guttesiden, senest nå i vinter da en spiller i ungdomsfotballen gikk til Start!

Når det er sagt, vil vi gjerne beholde flest mulig spillere lengst mulig i VFK. Men vi kan ikke hindre spillere i å ta steget til andre klubber dersom spillere og foresatte mener at det er best for den enkelte spiller.

Dersom noen reagerer på innholdet i treningene, så er det en selvsagt ting at det må tas opp med de trenerne det gjelder, uansett lag, uansett kjønn. Uten den dialogen kan ting ikke bli bedre!

Målet for oss i Styret i VFK er å bidra til et best mulig miljø for ALLE i Vindbjart fotballklubb. Gutter og jenter. De som vil satse på fotballen, de som er ute etter ett godt sosialt miljø eller aller helst begge deler!

Derfor håper vi at alle i Vennesla kan være med på å dra i samme retning og hjelpe oss til at VFK kan bli en enda bedre klubb i fremtiden!

18.09.2020

Mvh

Vfk

v/ klubbens styre