35 ivrige jenter fra 1-7 klasse møtte opp på Jentefotballens dag hos Vindbjart. Jentene ble delt inn i grupper med team-ledere fra jenter 14 og 13 år. Etter mange gøye aktiviteter med ball var det pølser og saft for hele gjengen. Håper vi ser alle igjen til neste år.

Skrevet av Åse Merethe Finnestad