Jon Hodnemyr skal neste år være hovedtrener for G13 og G16 i Vindbjart Fotballklubb. Den tidligere VFK- og Start-spilleren skal også være en ressurs for trenerne i minifotballen i klubben.

Jon har trent G12 og G15 i årets sesong, og skal ha hovedansvaret for disse lagene også neste år. I tillegg skal han være en faglig ressurs inn mot trenerne i minifotballen. Han får dermed nok å henge fingrene i, men får god hjelp:

På G16 er jeg heldig å ha med meg Dag Stian Tallaksen, en dyktig mann som jeg ofte sparrer med. I tillegg er det en rekke foreldre som bidrar med forskjellige roller. Inn mot G13 er det også en god gjeng med fedre som stiller opp i all slags vær. Vi er også heldige og har Daniel Aase inne som trener 1 gang i uka.

– Hvor mange fellestreninger har de respektive lagene, og hvordan klarer du å følge opp dette i samarbeid med andre? Hvor mange dager er du involvert i treninger/kamper og blir det ofte doble treninger for deg?

I utgangspunktet har begge lagene 4 aktiviteter i uka hver, men det avhenger selvfølgelig av hvilken treningsperiode man er inne i. Jeg har som nevnt Daniel(G13) og Dag Stian(G16), som bidrar inn mot treningene, men jeg pleier å være på feltet mellom 6-8 ganger ukentlig. Guttene er svært ambisiøse og treningsvillige, så jeg er ofte å finne på løkka i helgene hvor jeg er med og spiller, eller gir dem tips og ideer til egen aktivitet.

– Hvordan vil du følge opp trenerne i minifotballen i løpet av året?

Det handler i hovedsak om å kvalitetssikre at trenerne i minifotballen bruker VFK sine retningslinjer og sportsplaner og deres verktøy, slik at både trivsel og utvikling står i sentrum. Dette vil foregå som møter, hvor vi også kommer til å diskutere øvelser og andre sportslige spørsmål.

– Det må være gøy for deg å følge disse guttene du har trent nå i år, videre neste sesong. Du har blitt kjent med de, og de med deg – hva synes du er mest givende med å være trener for disse lagene?

Oi, det er et vanskelig spørsmål. Det er veldig mange sider av trenerrollen som er givende, men det å kunne være med på reisen til guttene, få lov til å bidra og påvirke drømmer til ungdommer og barn står høyt. Ettersom jeg ser guttene flere timer i uka, har jeg også muligheten til å påvirke dem på utenomsportslige ting og det er viktig for meg. Etiske spørsmål og saker kommer til stadighet opp i forkant eller etterkant av treninger og sammenkomster, det har også mye mer å si for utviklingen enn det folk tror.

 – Hvilke ambisjoner har du som trener?

Nå er mitt fokus å bruke jula og ferien til å snekre sammen gode ressursperioder i januar, februar og mars. Utover det er ambisjonene mine å være den beste mulige treneren for guttene jeg har, en tankeprosess som krever sitt i form av planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser, uttak og relasjonelle forhold.

På sikt er målet å fullføre trenerstigen til NFF(UEFA A-lisens) og ta en master i Idrettsvitenskap. Om jeg ønsker å bruke dette inn mot trenerrollen på skolenivå eller klubbnivå får de neste årene bestemme.

Jon har vært med på VFK’s femtedivisjonslag denne sesongen(når han har hatt tid), og utelukker ikke noen kamper for laget også i 2018.

Jeg håper å få trille noe ball i 2018, men det blir mindre enn før. Så da får vi se om treneren anser meg som god nok, eller ikke:)