Annerledesåret 2020– dette året kommer vi alle til å huske lenge. Året som ikke ble slik vi hadde forventet. Året som gjorde at vi måtte bli hjemme, slutte å klemme og nesten glemme hvordan den vanlige hverdagen pleide å være.

Tusen takk til alle trenere, ledere, dommere, spillere og foresatte for pågangsmot, tålmodighet, forståelse og lojalitet. Året 2020 har herjet med fotballen, men vi kom oss gjennom. Utfordringene ble løst en etter en. Kanskje står breddefotballen sterkere enn noensinne etter koronaen😊

Vi ønsker også å takke våre samarbeidspartnere og sponsorer som har stått lojalt ved vår side gjennom hele dette året.vfknisse

Vi vil takke alle som har bidratt i 2020, og håper alle er motivert for å bidra til at året 2021 blir et fantastisk år!

Vi ønsker alle medlemmer, supportere, samarbeidspartnere og andre en velsignet juletid og nyttårs feiring, og ser frem til å møte alle sammen igjen på nyåret.

Med sportslig julehilsen  
Styret i VFK

Monica, Egil, Tor, Leif, Rune, Halvor, Harald og Vidar.