Torsdag 7. mars kl. 18 – 21 er det klubbkveld for VFK på Sport 1 Vennesla. Det betyr mange gode tilbud på utstyr til klubbens medlemmer! Så møt opp og gjør noen gode kjøp før sesongen starter!