NYTT GRATIS-TILBUD til VFK-spillere som går på ungdomsskolen.

Vi går i gang med MORRA-trening i Venneslahallen for VFK’s gutter og jenter på ungdomssskolen. Vil være et gratis-tilbud om frivillig trening (egentrening) kl 07.00 – 08.00 for de som ønsker litt ekstra tilrettelegging og påfyll. I utgangspunktet åpent for alle fra VFK i 8 – 10 klasse. Vil være en voksen-vakt til stede som stiller med utstyr.

Følgende dager er satt opp:

Tirsdager – jentedag

Fredager – guttedag.

(Mulighet med supplering/alternativ på andre dager dersom stor pågang)

For å ha kontroll på antallet, grunnet plass og Corona, så må vi ha en påmelding til lags treneren din senest uka etter høstferien (innen fredag 9 okt).

Ber om at trenere på aktuelle gutte- og jente-lag gjør tilbudet kjent, tar imot påmelding, registrerer m navn og mob nr som så sendes til Jon eller Alla. Tips til tema som den enkelte ev. bør trene på, skjer i tett dialog med lags treneren til den enkelte spilleren.

Flott om dere bidrar til å spre dette videre!

VFK