Endelig reiser hallen seg ved siden av klubbhuset. Det har vært en lang ventetid siden hallen ble bevilget høsten 2013.

Nå jobbes det for fullt på idrettsplassen med oppsetting av ny hall. Dette er virkelig gode nyheter for VFK og idrettsfritidsordningen (IFO) spesielt. Etter at vi begynte å drømme om en hall med kunstgress vinteren 2012/2013 så tok levekårsutvalget tak i saken og fikk løftet dette prosjektet opp som budsjettsak høsten 2013. Da hallen ble bevilget samme høst så vi for oss en kjapp prosess og hall på plass påfølgende år. Slik skulle det ikke gå. Alt dette er historie nå og vi er veldig glade og takknemlige for at hallen endelig realiseres.

Nå får vi fantastiske forhold til å aktivisere barn i alderen 6 til 12 år hele året. Dette vil gjøre at vi får en fullverdig boltreplass for 100 barn mange timer hver dag på IFO gjennom hele vinteren.