Klubbens retningslinjer for junioravdelingen er revidert høsten 2011.

Vindbjart FK er i stadig utvikling, og de siste årene har klubben tatt både sportslige, organisatoriske og økonomiske kvantesprang. Nå er klubbens retningslinjer for junioravdelingen blitt revidert. Retningslinjene i sin helhet kan leses her

VFK skal sørge for at alle skal ha et fotballtilbud de er fornøyd med. Fotball skal være for alle som har lyst til å være med!

For barnefotballen (6 – 12 år): Hovedmålet for barnefotball er at spillere skal oppleve at det er trygt og gøy å være på trening og kamp med VFK. For å fremme/bygge motivasjon til å bli en del av VFK lengst mulig er det viktig at alle spillerne har fått positive tilbakemeldinger av trenerne før de går hjem fra hver trening. Gjennom positiv oppmuntring lærer barna best, og gjennom oppmuntring lærer barna å tenke ”jeg klarer det”. Ferdighetstrening gjennom oppmuntring fremmer mestring og selvtillit. Det vi voksne har fokus på gjør barna mer av.

For ungdomsfotballen (13 til 16 år): For at alle skal ha et fotballtilbud de er fornøyd med må klubben og lagene gi et ulikt tilbud til spillerne – ut fra nivå, interesse og ambisjoner. Noen vil trene mye og bli best mulig – da må tilbudet legges opp deretter. Mange andre ønsker mindre prestasjons- og utviklingsfokus – da skal de få et tilbud tilpasset sine behov.