På årsmøte i mars ble vi valgt inn av våre medlemmer som nytt styre i Vindbjart Fotballklubb. Takk for tilliten! Vi er både stolte og ydmyke over å skulle lede denne flotte klubben videre. Styret i VFK drives som en arbeidsgruppe hvor vi har fordelt ansvar og oppgaver. Tradisjon tro drives styret videre på dugnad.

VFK er den største frivillige organisasjonen i Vennesla med sine ca 800 medlemmer. Vi er derfor heldige som har utrolig mange flinke og dedikerte personer i klubben. Flere av disse sitter i diverse utvalg i klubben som Sør Cup komitè, Sportslig utvalg, Juniorutvalg, Risikogruppen og Markedsgruppen.

Vi er også heldige som har mange fantastiske trenere og foreldrekontakter.

I tillegg har vi tilbud i klubben som IFO, Akademi, Fotballskole, fotballens dag, 1 klasse-dagen mm.

 Korona er fortsatt over oss og vi må hele tiden følge gjeldene retningslinjer som foreligger.

Sør Cup Mini og Ordinær Sør Cup er i sin opprinnelige form avlyst. På bakgrunn av restriksjoner som foreligger, gjenåpningsplanen og de råd vi har fått har vi konkludert med at det ikke lenger er mulig å gjennomføre en trygg fotballfest. Vi har hele tiden planlagt mot en fullverdig cup, så det er veldig kjedelig å måtte avlyse dette. Spesielt med tanke på at det i år var rekordpåmelding. Nå planlegges det for en Sør Cup i mindre format og en mer lokal variant.

Vi håper dette kan gjennomføres.

 Så håper vi at det blir bedre tider slik at mer aktivitet kan skapes i form av kamper og arrangementer. Tusen takk for at dere er tålmodige!

 Styret holder i disse dager på med resertifisering av kvalitetsklubb nivå 1. Dette kommer til å bli bra på flere områder.

Tydeligere rammer og mandater til de forskjellige utvalg, og vi vil sikre at vi har riktig kompetanse i klubben mm.

 Klubben er sjef og vi skal sammen skape en fantastisk fotballklubb for alle våre medlemmer.

Hilsen Styret