Etter styremøte 25.3. ble det besluttet følgende:

  • Planleggingen mot årets Sør Cup fortsetter, men uten de store felles arrangementene som generer store folkemengder.
    • Dette dreier seg om inntil videre cupshow, diskotek og ledertreff.
    • Hva som, evt om noe, blir planlagt som erstatning må vurderes opp mot turneringen.
  • Årets Ecuador-lag utgår. Situasjonen i Guayaquil er dramatisk, og det anses ikke som forsvarlig å hente opp det laget i år.
  • Absolutt frist for å beslutte veien videre er 1. mai, som er opprinnelig påmeldingsfrist. Inntil da gjelder alle normale avbestillingsbetingelser fra Sør Cup sin side. Egne frister gjelder for avtaler gjort med eksterne aktører, som hoteller, campingplasser og lignende. Sør Cup er kun en formidler av disse tilbudene og har intet ansvar i så måte.

Etter hva vi har forstått vil regjeringen legge frem en ny statusrapport den 8. april. Ny vurdering vil bli foretatt etter det.