Risikogruppa (VFK’s sportslige utvalg) har de siste månedene revidert klubbens retningslinjer for junioravdelingen. Revidert versjon er styrebehandlet og godkjent av styret. Oppdatert versjon finnes under menypunkt «For trenere» og underpunkt «Sportsplaner og verdigrunnlag»

Alt angående sportsplaner og verdigrunnlag for VFK finnes på denne linken