I forbindelse med arbeid for å få VFK godkjent som nivå 1 klubb i «Kvalitetsklubb» så er det utarbeidet en klubbhåndbok. Denne er utarbeidet av medlemmer i VFK’s styre og juniorutvalg og oppdateres jevnlig. Vi har her samlet en del informasjon som skal være til hjelp for våre medlemmer og frivillige. Oppdatert klubbhåndbok i PDF format kan hentes på denne linken: KLUBBHÅNDBOK VFK

(Revidert desember 2022)