Her vil stillingsinstrukser for forskjellige roller i klubben finnes. Trykk på linken og filen vil komme opp i pdf.