Styret i VFK ser at saken lett kan oppfattes litt feil i reportasjen i Vennesla Tidende i dag, og derfor ønsker vi å komme med litt mer utfyllende informasjon.

Faktum er at Styret har jobbet med å finne en løsning, siden vi så det ikke kunne bli egen jentegruppe pga litt for få påmeldte. Vi jobber med å finne alternativ løsning her for de jentene dette gjelder. Men det tar litt lengre tid. Og vi kan ikke gå utad med informasjon FØR vi har opplegget 100% spikret. Begge mine jenter er en del av dette, og ønsker å være med på et eget jenteakademi.

Klubben jobber hardt for at både jenter og gutter skal få det samme tilbudet. Men vi er som dere alle skjønner avhengig av at nok jenter foreldre og trenere stiller opp, og det er utfordringer på alle de plassene men regner med vi finner en god løsning for alle parter om kort tid.

Vil samtidig oppfordre alle som har spørsmål om å kontakte noen i Styret dersom en har spørsmål,  eller lurer på noe.

Med vennlig hilsen

Monica Røraas

Styreleder VFK