Alle guttelag fra 11-19 år var representert da siste risikomøte før kamp-sesongen ble gjennomført på onsdag. Alle ser nå frem til å komme i gang med å spille kamper og ta guttene med ut på grønne baner.

Denne gangen var samlingen to-delt, en time med planlegging og forbereding til sesongen, og en time praksis-økt med forslag og eksempler på gjennomføring.

Denne gangen hadde vi fått hjelp av 8 flinke G14-spillere som bidro til at dette som vanlig ble en flott økt, ledet av en engasjert Dag Stian.

G14

Dag stian

Jonn Arvid Engesland