G16 avsluttet sesongen med topptur til «Galten» på Hovden samme uke som Vennesla Tidende publiserte artikkel der den kjente treneren Frode Kyvåg hevdet at 2/3 av frafallene i 14-17 årsalder i idretten skyldes trenerne. Fra 02-årgangen gikk inn i ungdomsfotballen for snart 4 år siden og frem til i dag det vært et frafall i antall på omtrent 20 %. I en tid med store forskjeller i ambisjoner blant spillerne så tror vi dette er relativ lavt. Gruppa har i år stilt ett 11’erlag og ett 7 ‘er lag i seriespill fordelt på 24 spillere, i tillegg til at man har bidratt med mange spillere på klubbens junior og seniorlag i 4.divisjon. Hvis vi ser på klubbene rundt oss så er det et fåtall som i årets sesong har stilt to lag i seriespill på G16. Vi mener at dette indikerer at vi har hatt mindre frafall enn flere sammenlignbare klubber.

Skrevet av Dag Stian Tallaksen

Uten å mene at alt vi har gjort de siste årene har vært 100 % riktig så vil vi likevel våge å påstå at det har vært gjort en del kloke valg for spillergruppa. Det har vært gjort et forsøk på å ha en langsiktig tenkning hvor vi har to tanker i hodet samtidig. Dette har vært å skape kvalitet i treningshverdagen samtidig som man tar vare på samholdet i hele gruppa. Noen faktorer vi mener har vært viktige for å ivareta sistnevnte:

  • Mulighet for å velge ulikt antall treninger uten at det har gått utover muligheten for å trene på samme tid og sted for hele gruppa
  • Der endel klubber deler i faste A og B – lagsgrupper har vi hatt en differensiering på trening som er flytende og hvor hele gruppa alltid har deler av økta sammen
  • Fordeling av spillere i jevne lag når man har deltatt i flere cuper, spesielt viktig i sesongens hovedturnering som G13 og G14, henholdsvis Norway Cup og LKB Cup.
  • Rulleringsordning som ga alle spillerne muligheten for å være med på 11’erlaget i Sørcup som G16
På Norway Cup som G13

På Norway Cup som G13

Noen av valgene som er gjort har ikke vært like enkle og vi mener det i flere tilfeller kan sies å ha krevd mer mot enn det ville vært «å toppe laget». Ikke minst når det er meninger om at valgene medfører at spillerne mister mulighet til å vinne turneringer. Desto mer gledelig har det derfor vært at laget de to siste årene har opplevd å vinne både Trollcup og Sørcup. Å se hele 21 spillere få hente vinnermedaljer på Sør Arena etter å ha gått til topps i sistnevnte turnering denne sesongen må sies å være et høydepunkt.

Forhåpentligvis er det lagt et grunnlag for at noen spillere kan oppnå sine ambisjoner om å spille på toppnivå. Viktig er det også om tida vi har hatt sammen har gitt et bidrag til at den enkelte blir den beste utgaven av seg selv, både på og utenfor banen. Takk for flotte år og lykke til videre!

 

Trenere G02