Oversikt over spilleregler og retningslinjer for gjennomføring av kamper i barne- og ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

Det har lenge vært etterlyst en komplett oversikt over spilleregler og de viktigste retningslinjene for gjennomføring av kamper i barne- og ungdomsfotballen.

På Fotballtinget i mars ble det besluttet å innføre treer og nierfotball, og det ble innført noen ekstra regler for enda bedre utvikling, jevnbyrdighet og fair play.

NFF har lagt ut et hefte som vil legge til rette for gode kamparenaer med masse flotte fotballopplevelser.

Her vil dere finne retningslinjer og spilleregler for treer, femmer, syver og nierfotball. I tillegg vil dere finne informasjon om bla. banestørrelser, Fair play-møtet, trenervett og reisebestemmelser.

Les mer og last ned heftet på http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2014/Spilleregler-og-retningslinjer-for-barne–og-ungdomsfotballen/

Innføring av treerfotball

Som forklart i heftet over, ønsker vi at alle under syv år (6-års klassen) skal spille treerfotball. Helst på baner som har inngjerding eller vant/rink.
Vi er derfor i gang med å innhente tilbud fra noen leverandører av slike, først og fremst med banestørrelse 15×10 meter. Hvis interesse, kan dere se mere på disse linkene:

http://www.uhercompany.cz/en/floorball-rinks/ eller http://www.swerink.se/ Det er selvfølgelig mulig å finne lokale løsninger på dette også, her gjelder det å være kreativ.
Vi kan anbefale 3v3 Norge som arrangerer turneringer rundt om i landet. Les mere om dette her: http://www.3v3.no/

Vi har gode avtaler på småmål – les mer her: http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2014/Minimal-for-treerfotball/

Vi ønsker lykke til med sesongen for både store og små!

Med vennlig hilsen
Henrik Lunde
Utviklingsavdelingen
+47  92 66 17 14
henrik.lunde@fotball.no

Norges Fotballforbund (NFF)
www.fotball.no