Vi har tatt turen innom Coop Extra for å slå av en prat med kjøpmann og tidligere forsvarskjempe Kjell Inge Fredriksen.

Hvorfor sponser dere Vindbjart Fotballklubb?
For Coop er det viktig å være synlig i nærmiljøet og da er det naturlig for oss å støtte Vindbjart. Klubben har plass til alle uavhengig av behov og ferdigheter og tilbyr barn og unge en arena tuftet på mestring og trygghet.

Hva får dere igjen for samarbeidet?
Coop og Vindbjart har mange felles verdier og vi er stolte av å være på lag med Vindbjart Fotballklubb.

Hvilke verdier ser dere i å være sponsor for klubben?
Klubben er tuftet på dugnad og dette er helt i tråd med Coop-dugnaden, der deler av salget går til en støtteordning som dekker kostander for deltakelse og utstyr, slik at lavinntektsfamilier får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Les mer på coopdugnaden.no. Vindbjart er en klubb for alle og vi i Coop heier på alle.

Hva betyr Vindbjart for bygda?
Klubben er en viktig og stor aktør og vi i Coop kan ikke få poengtert nok hvor viktig dette er for hele bygda. Vindbjart er positivt ladet og det er mange gode ressurser/enkeltpersoner som legger ned en stor innsats for klubben, bygda og dens innbyggere.

Coop har støttet klubben i en årrekke og vi i Vindbjart setter stor pris på samarbeidet. Avslutningsvis takker vi Kjell Inge for ett langvarig og ektefølt engasjement for klubben og oppfordrer alle til å legge handleturen innom ‘Hæile Bygdas Kjøbmann’

coop2