Styret er glad for å meddele at vi endelig har fått på plass sportslige koordinatorer for G10 til og med G16 for sesongen 2018. Jonn Arvid Engesland og Dag Stian Tallaksen tar på seg denne oppgaven i sammen. Duoen starter opp 1.januar 2018.
Dette er to kapasiteter med lang og allsidig erfaring fra flere sportslige oppgaver i klubben gjennom mange år. Styret er meget tilfreds med denne løsningen og er sikre på at dette vil sikre enda bedre oppfølging av både bredde og topp.
Vi har med dette lagt enda bedre til rette for at egenutviklede gutter skal kunne ta steget opp til A-laget etter hvert. VFK har aldri tidligere hatt så bra sportslig kompetanse fra Gutter 10 til Gutter 16. I tillegg til Jonn Arvid og Dag Stian har vi besatt rollen som hovedtrener for hvert kull med meget kompetente personer. Disse trenerne er allerede i gang og vil bli presentert fortløpende på hjemmesiden.

Arbeidsoppgavene til Jonn Arvid og Dag Stian vil i hovedsak være:

  • Bistå trenere med sportslig opplegg/planer
  • Lede sportslig forum/risikogruppa
  • Se til at aktivitet er i henhold til retningslinjer
  • Godkjenne/avgjøre hvilke spillere som skal hospitere opp samt nominere til uttak sone/krets. Trenere kommer med innspill
  • Bistå trenere med å lage hospiteringsordninger/planer for spillere. (individuelle aktivitetsplaner)
  • Godkjenne/avgjøre påmelding til serie inkl. nivå. Dette i samarbeid med trenerne

De rapporterer til styret i VFK

Link til stillingsinstrukser i VFK