VFK oppfordrer flest mulig til å sykle eller gå til trening eller kamp på idrettsplassen. Disse spreke guttene går foran som gode eksempler

Det er til tider en enorm aktivitet på idrettsplassen. Dette er veldig gledelig, men gir oss noen utfordringer knyttet til trafikk og parkering. Jarle og Thomas går foran som gode eksempler og gir en utfordring til alle som har muligheten til å sykle eller gå. Dropp bilen og få litt trim, husk refleks og hjelm!

For de som må bruke bil oppfordrer vi at parkeringsplassen ved østenden av hovedtribunen brukes. Innkjørsel fra Ravnåsveien.
Det er mange barn i alle aldre som ferdes på anlegget om ettermiddag/kveld. For å unngå farlige situasjoner er sykkelstien ved siden av Plussbankbanen nå stengt av for biltrafikk/parkering. Viktig at alle respekterer dette da vi nødig vil ha inn biler der. Samme gjelder kjøring helt inn til idrettshuset. Her skal det ikke være unødig persontransport.