Innkalling til årsmøte i Vindbjart Fotballklubb

Sted:   Klubbhuset

Dato:  Torsdag 11.mars 2021, kl. 18

Påmeldingsfrist: Onsdag 3. mars

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet, må sendes Styret senest 26.02.2021. Sakene sendes til post@vindbjart.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer vil ligge tilgjengelig på Klubbens hjemmeside ei uke før årsmøtet. Stemmeberettiget er de som har vært medlem i mer enn én måned, og er fylt 15 år.

Enkel bevertning.

På grunn av smittesituasjonen, må vi ta forbehold både med møtedato og/eller møterom at datoen kan bli endret dersom smittevernreglene krever det, evt. at årsmøtet må avholdes digitalt (Teams møte).

Påmelding til monica@vindbjart.no

Velkommen til Årsmøte 2021.

Med vennlig hilsen

Styret 28.01.2021