Innkalling til årsmøte i Vindbjart Fotballklubb

Sted:        Klubbhuset

Dato:       Tirsdag 10.mars 2020

Kl:            18.00

Årsmøtepapirer

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer vil ligge tilgjengelig på klubbhuset en uke før årsmøtet. Stemmeberettiget er de som har vært medlem i mer enn én måned, og er fylt 15 år.

Enkel bevertning.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret 10.01.2020