Innkalling til årsmøte i Vindbjart Fotballklubb

Sted: Teams

Dato: 11. mars

Kl. 18

Årsmøtepapirer

Årsmøtet må holdes digitalt. De som har meldt seg på, vil få all nødvendig informasjon. Stemmeberettiget er de som har vært medlem i over en måned, og har fylt 15 år.

Velkommen til årsmøte 2021

Med vennlig hilsen

Styret

28.01.2021

oppdatert 04.03.2021