Vindbjart FK har regler for turnerings deltakelse i ulike aldersgrupper som ligger i klubbens retningslinjer, ref. link

http://www.vindbjart.no/wp-content/uploads/Retningslinjer-VFK-januar-2018.pdf

Klubben er dessuten underlagt NIFs barneidrettsbestemmelser, ref. link:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Og NFFs bestemmelser for barneidrett m/ utdypende forklaringer, ref. link til notat fra NFF Agder:

https://www.fotball.no/kretser/agder/om-kretsen/notat-om-barneidrettsbestemmelsene/

Deltakelse i turneringer innenlands og utenlands for junioravdelingen i
Vindbjart FK.

VFK dekker turneringskostnadene for alle våre lag for deltakelse i prioriterte turneringer hos klubber som vi har cupsamarbeid med, samt deltakelse i vår egen Sørcup. Disse turneringene skal ha 1. proritet av alle klubbens lag!
Info rundt antall turneringer, sted hvor disse kan foregå, maks reiseavstand etc. fremgår i klubbens retningslinjer / NFFs regler gjeldende for den enkelte aldersgruppe.
Men ting endrer seg og NFF skjerper inn på gjeldende regelverk!
Enkelte lag ønsker å delta på turneringer / foreta reiser innenlands og utenlands, ønsker om deltakelse i et stort antall turneringer med laget osv.
Vi har familier i klubben som har barn på flere lag. Dette medfører større belastning for foresatte med at de kanskje må ta fri jobb, samtidig som at utgifter til diverse turneringer samlet kan bli en tøff økonomisk belastning. I tillegg opplever vi dessverre en meget betenkelig utvikling, også i vårt nærmiljø, at vi får flere familier som havner inn under definisjonen «fattige». Dette er en realitet vi må ta inn over oss. Det at «barnefattigdommen» øker er en virkelighet som ikke minst berører oss som klubb. Flere familier får utfordringer knyttet til kostnader, Det kan bety at de trekker seg tilbake, ungene kan ikke delta på det samme som de andre på laget osv. Og kanskje brukes det andre unnskyldninger for ikke å delta, mens det egentlig er økonomien som ligger bak. I ytterste konsekvens gjør dette at noen kanskje ikke begynner i aktiviteter hos oss i det hele tatt! «Vi har egentlig ikke råd»,. selv om vi alle vet at fotball egentlig er en av de rimeligste organiserte aktivitetene en kan begynne med. Men det kan fortelle litt om hvor vanskelig situasjon enkelte kanskje har.
Da er det vår oppgave og vårt ansvar som klubb at det gjøres tiltak som «demper» belastningen mest mulig slik at alle kan inkluderes og kan bli med på det samme som de øvrige på laget. Og mye kan faktisk gjøres med stort sportslig og sosialt utbytte uten at det koster all verdens! Så tenk kreativt folkens (

Presisering.
Med dette som bakgrunn samt diskusjon i trenerforumet gjør styret i VFK følgende konkretiseringer:
Barnefotball. «Mini» 6-10 år. Ref. VFKs retningslinjer. Kun turnerings deltakelse innen krets / region iht. alder og definisjon fra NFF. Må holdes innenfor maks antall turneringer totalt. Kostnadsbelastningen holdes på et minimum!
Barnefotball. «Lille» 11-12 år. Ref. VFKs retningslinjer. Turnerings deltakelse kan foregå også utenfor krets / region iht. alder og definisjon fra NFF. Må holdes innenfor maks antall turneringer totalt. Dersom laget også deltar på flere turneringer inkl. en «hovedturnering» settes uansett et maksbeløp for deltakelse i alle turneringer til 3000 kr pr sesong for hver spiller. Koster turneringene mer enn dette, kan laget sørge for «felles inntektsbringende tiltak» for å få ned kostnadene!
Ungdomsfotball 13-14 år. Ref. VFKs retningslinjer. Turnerings deltakelse kan foregå også utenfor krets / region iht. definisjon fra NFF. Kostnadsbelastningen og antall turneringer holdes på et minimum! Dersom laget også deltar på flere turneringer inkl. en «hovedturnering» settes uansett et maksbeløp for deltakelse i alle turneringer til 4000 kr pr sesong for hver spiller. Koster turneringene mer enn dette, kan laget sørge for «felles inntektsbringende tiltak» for å få ned kostnadene! Deltakelse i spesielle cuper med «høyere» nivå enn ordinære cuper må avklares med klubb.
Ungdomsfotball 15-16 år (17 år for jenter). Ref. VFKs retningslinjer. Turnerings deltakelse kan foregå også utenfor krets / region iht. definisjon fra NFF. Kostnadsbelastningen og antall turneringer holdes på et minimum! Dersom laget også deltar på flere turneringer inkl. en «hovedturnering» settes uansett et maksbeløp for deltakelse i alle turneringer til 4500 kr pr sesong for hver enkelt spiller. Koster turneringen mer enn dette, kan laget sørge for «felles inntektsbringende tiltak» for å få ned kostnadene! Deltakelse i spesielle cuper med «høyere» nivå enn ordinære cuper må avklares med klubb. (Det gjelder også dersom en deltar i turnering med deler av troppen )
Ingen deltakelse i utenlands turneringer (kun i norden) før tidligst året de fyller 11 år.
Maks årlig beløp inkluderer også ev. turnerings aktivitet for spillere tilknytte klubbens akademi.
Deltakelse i større hovedturneringer skal ikke være årlige! Maksbeløp pr aldersgruppe kan kun brukes «en gang». For andre året gjelder beløpsgrensen angitt for 11-12 år.
VIKTIG! «Felles inntektsbringende tiltak» som det ønskes å gjøre for laget, også spesielle utstyrstiltak, må først godkjennes av klubben før de igangsettes. Ønsker laget opprette egne lagskontoer for bestemte formål, må disse være i klubbens regi. Dvs. at kontoen må være opprettet i VFKs navn! Iht. NIF/NFFs regelverk er det ikke lov med private lagskontoer i idrettslag. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap! Disposisjonsrett over disse kontoene skal organiseres via klubben! Kontakt klubbens kasserer.
Eventuelt ønske om å avvike fra disse bestemmelsene må tas opp med klubben.

Mvh Dato: 23.11.18
Vindbjart FK
v/ Styret