For å unngå smittespredning i mest mulig grad, må vi henstille til alle klubbens medlemmer om ikke å drive med uorganisert trening på banene våre. Voksne må snakke med barna sine og forklare at det smitter ikke noe mindre om ikke trenere er til stede. Vi må nå drive med individuell trening på ubestemt tid. Gorine-hallen og Hunsfos-hallen er stengt.

Solidaritet