Torsdag 11. mars 2021 skrev Vindbjart Fotballklubb historie. På årsmøtet i fjor 2020, fikk vi på plass statutter for æresmedlemmer, og vi hadde selvfølgelig en plan med dette. I år ble det delt ut to Æresmedlem-priser, og en Årets Klubbsjel-pris.

 Æresmedlemmer

 Statutter for tildeling av Æresmedlemskap i Vindbjart Fotballklubb

 

Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer av VFK som har gjort en spesiell stor innsats i klubbarbeidet, og som har bidratt til å gjøre klubben anerkjent lokalt og

 • Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Det knytter seg følgende krav til utmerkelsen:
  1. Æresmedlemskap skal først og fremst gis som honnør for innsats i klubbens organisasjonsarbeid. Stor innsats for å sikre betryggende økonomi teller også. Det kreves stor innsats over lang tid.
  2. Representasjon/deltagelse i andre ledd innen idrettsorganisasjoner, for eksempel på krets- eller forbundsplan, skal telle i Det forutsettes at kandidaten har gjort en betydelig innsats.
  3. Vurdering av æresmedlemskap på grunn av sportslig innsats forutsetter at kandidaten har markert seg spesielt som spiller på seniornivå i veldig mange år. Kandidaten må i tillegg ha gjort en stor innsats i annet klubbarbeid over lang tid.
  4. Det er Styret som utnevner æresmedlemmer.
  5. Vedkommende må ha vært medlem i VFK i minst 30 år.
  6. Vedkommende må ha hatt tillitsverv i klubben i minimum 10 år.

 

Årets Æresmedlemmer

Harald Husland Hansen har igjennom de siste 35 år sittet i styret i Vindbjart. Han har samtidig hatt oppgaver som materialforvalter og oppmann for klubbens A-lag. Harald har også hele tiden hatt et stort hjerte for klubbens satsing på damefotballen. Samtlige spillere på klubbens jente- og damelag har opp igjennom tidene hatt telefonnummeret til Harald for hånden, da de vet han alltid stiller opp for dem. Harald er i full jobb, men stiller opp kveld etter kveld for alle som skal ha hjelp til noe utstyr, eller om det er å melde på lag til turneringer, ordne transport mm. for A-lag eller Damelag. Alle i Vindbjart har et forhold til Harald, og følger opp alt som skjer i klubben på en utmerket måte og er garantisten for at alt blir husket på.

Vidar Ulstein har igjennom de siste 35 år påtatt seg styre og lederverv i Vennesla.

Først i fotballklubben Sentrum FK og deretter i den sammenslåtte klubben Vindbjart Fotballklubb (VFK). Han har stort sett hele den tiden sittet i styret og har i perioder ledet klubben, og i de siste årene har han sittet i styret og vært leder for klubbens junioravdeling.

Dette er en person som har et stort hjerte for de som faller litt utenom og trenger litt ekstra oppmerksomhet, noe som også kommer til uttrykk ved at Vidar har representert VFK i Vennesla Frivilligsentral sitt styre i en lengre periode. Vidar er nå pensjonist og vier hele sin fritid til arbeid for VFK, og vi snakker her om ca 20 timer pr uke (i hvert fall).

Gratulerer så masse, Harald og Vidar!

 

Årets Klubbsjel

Idretten vår er tuftet på frivillighet, og æren for den gode, lokale fotballaktiviteten er det alle de frivillige trenere, ledere, tillitsvalgte og dugnadsarbeidere som skal ha!

Kriteriene for årets klubbsjel er:

 • Prisen tildeles en person som på individuelt grunnlag, eller som en del av organisasjonen, viser omsorg og handlekraft, og som gjør en lokal samfunnsnyttig innsats i sin klubb utover det som kan forventes.
 • Vedkommende har gjort en solid innsats over tid for fotballen i sin klubb.
 • Vedkommende kan være enten dugnadsarbeider, trener, tillitsvalgt eller ha andre frivillige verv.
 • Hun/han skal ikke være (heltids-)ansatt.

Bilde Liv KarinLiv Karin reiste ifra oss brått i juni i fjor, midt under Covid-19. Liv Karin har alltid vært i klubben vår, helt siden 80- og 90-tallet. Hun satt som leder for Sentrums foreldreutvalg i 7 år, og var en veldig viktig ressurs da klubben bygde opp sin egen junioravdeling. Liv Karin var nestformann i styret de to siste årene Sentrum FK eksisterte, og var med på den viktige fusjonen mellom Sentrum FK og IL Vindbjart Fotball i 1999. Hun har i tillegg sittet som fotballens representant i Idrettsrådet helt frem til hennes bortgang.

I 2009 startet Vindbjart FK sin Idrettsfritidsordning. Liv Karin var kanskje den viktigste stabiliserende faktoren i etableringen av IFO. Liv Karin var en viktig omsorgsperson for både store og små på IFO. Uten denne fabelaktige dama hadde aldri VFK`s IFO kunnet bli den store suksessen som den har blitt i dag.

Liv Karin fortjener all den oppmerksomhet hun kan få. Hun var en hverdagshelt på aller øverste hylle, som sjelden fikk den takk og oppmerksomhet som hun fortjente.

Til minne om Liv- Karin.

Årets Klubbsjel