Vindbjart fotballklubb inviterer ALLE 1.klasse elever til en «bli kjent dag» på idrettsplassen – og spille fotball på de flotte banene til Vindbjart Fotballklubb.

LØRDAG 10.10 KL.10.00

Møteplass for registrering av barna blir i klubbhuset på Moseidmoen ved kioskinngangen.

Når alle har fått registrert seg, blir det en liten presentasjon av Vindbjart Fotballklubb utenfor klubbhuset. Alle barna får premie for deltakelsen.

I tillegg trenger VFK foreldre/foresatte der hjemme til rollen som trener/foreldrekontakt for barna våre. Vi vil ha en liten prat om det under arrangementet, der Gunnar Loland deler erfaring som trener og Jan Erik Back Andersen som foreldrekontakt. Vi legger også ved punkter som er skrevet i VFK sin klubbhåndbok som forteller klubbens verdigrunnlag, og vi setter veldig pris positiv og engasjert respons.

DÅ SES MI DÅ?

På grunn av fokus på smittevern må vi ha kontroll på hvem som kommer. Påmelding gjøres ved å sende en SMS til Halvor Homme (leder i Juniorutvalget for VFK) tlf.41604889. Send da navn på hvem som kommer, både voksen og barn.