VFK er en klubb som skal inkludere alle og ta vare på alle uansett rase, kjønn, religion eller seksuell orientering. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og følger opp NFFs retningslinjer også når det gjelder mennesker med en annen seksuell legning enn hva som er gjengs og/eller almen akseptert. Oppfordrer derfor klubbens medlemmer (spillere, ledere og andre) til å stille i markeringen lørdag 10. august. Toget går fra parkeringsplassen v/ Menighetshuset kl 13.30 og opp til sentrum. Still i god tid!

Ved ankomst sentrum vil blant andre ordføreren holde innlegg og appell v/ Odd Inge Uleberg fra Åpen Folkekirke. Espen Hilton vil lede torv-arrangementet. Møt i klubbfarger og gjerne med noen VFK-bannere. Selv om det er ferietid og kort tid, håper vi at flest mulig fra bygdas største idrettsklubb stiller under arrangementet / markeringen i solidaritet lørdag førstkommende!

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/inkludering/kjonn-og-seksualitet/