Etter Vindbjart FK`s flengende kritikk av Vennesla kommune ble partene enige om å avholde et oppklaringsmøte.

Torsdag stilte Vindbjart FK opp på herredshuset for å møte kommunens representanter.  Vennesla kommune var representert ved Svein Skisland (rådmann), Aslak Wegge (kommunalsjef samfunnsutvikling) og Kristin Robstad (kommunalsjef oppvekst).

Det var rådmann Svein Skisland som hadde innkalt til møtet, med bakgrunn i diverse skriverier rundt; 1) VFK`s uttrykte misnøye med snøryddingen på Moseidmoens to kunstgressbaner, og 2) kommunens holdninger til VFK`s idrettsfritidsordning.

Snødekt MoseidmoenNår det gjaldt saken rundt snøryddingen på Moseidmoen, så erkjente kommunens representanter at dette arbeidet ikke hadde blitt utført tilfredsstillende gjennom vinteren. Det ble avtalt at Vennesla kommune skulle gjøre det som sto i deres makt for å få grønne kunstgressbaner på Moseidmoen så fort det lot seg gjøre. Dagen etter møtet var det tre traktorer i sving på Moseidmoen, og det ble gjort et solid stykke arbeid med å fjerne snø.

Nå er likevel saken den at på grunn av tidligere forsømmelser, så er det ikke lett på nåværende tidspunkt å sørge for spillebare kunstgressbaner i Vennesla. Men det var svært gledelig å observere at det nå virkelig blir gjort helhjertede forsøk på å få banene snøfrie. Vi håper at dette arbeidet fortsetter kontinuerlig, og at værgudene er med oss, slik at vi i løpet av de nærmeste dagene kan observere utefotball på Moseidmoen.

Jonathan og PatrickI forhold til Vennesla kommunens påståtte negative holdninger til VFK`s idrettsfritidsordning (IFO), så ble dette tilbakevist på det sterkeste av kommunens representanter. Tvert i mot, så ble det bekreftet at Vennesla kommune ser på IFO`en som et glimrende supplement til kommunens egen SFO. Det var også viktig for oss at Vennesla kommune annerkjente IFO`en som et viktig folkehelsetiltak, og det var stor enighet om at det snarest måttes settes ned en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan dette strålende prosjektet kunne bli en naturlig del av kommunens tiltak for bedre folkehelse. Dette arbeidet skal etter planen komme i gang umiddelbart etter vinterferien, og det blir spennende å se hva som kan komme ut av dette.

DSC_0102Vi i VFK mener at IFO`en vår er et av de viktigste prosjektene som er startet i Vennesla de senere årene, med tanke på forebyggende folkehelsearbeid og tilrettelegging for fysisk aktivitet blant barn og unge. Vi er ganske sikker på at kommunen er enige med oss i det, og er spente på hvordan dette tiltaket etterhvert vil verdsettes.

Totalt kan møtet oppsummeres som svært positivt. Vennesla kommune virker oppriktig interessert i å komme atskillig sterkere på banen, både i forhold til anleggssituasjonen på Moseidmoen, og VFK`s idrettsfritidsordning. Så vil tiden vise hvilke frukter Vindbjart FK og Vennesla kommune kan høste av et tettere og bedre samarbeid.