Denne uka startet klubbens morgentrening i Venneslahallen for jenter som går på Ungdomsskolen. En gjeng med ivrige jenter var først ute, og guttene følger senere i uka.

Dette er et frivillige gratistilbud der klubben stiller med utstyr og tilrettelegger for egentrening før skoletid. Opplegget her er at spilleren selv har ansvaret for treningen, bestemmer selv hva de ønsker å bruke treningstimen til, og hvor den enkelte står for gjennomføringen. En ønsker at dette skal være et positivt bidrag til at den enkelte tar ansvar for egen utvikling, der klubben er med og tilrettelegger.

Selv om dette i utgangspunktet er et tilbud for spillere fra VFK som går på ungdomsskolen, så kan det bli utvidet dersom ledig plass til også å gjelde spillere som går på Vennesla Videregående. De kan lett innlemmes siden skolen ligger i gangavstand fra Venneslahallen.

Klubben fortsetter med dette tilbudet utover vinteren, i første omgang på tirsdagsmorgenene fra kl 7-8.

Og hallen holdes oppe uansett antall som stiller.

Garderobe og hall står klar, så det er bare å komme!!

VU