Denne læringsvideoen prøver å forklare og visualisere de viktigste momentene i VFK`s spillestil.