Vindbjart Fotballklubb har siden i vår jobbet med et integreringsprosjekt for flyktninger. Vi er så smått i gang og har samtidig et positivt samarbeid med Introteamet hos NAV og Frivillighetssentralen i Vennesla.

Katastrofeomfanget ute i Europa har som alle vet forsterket seg voldsomt den siste tiden. Når vi nå ser tragediene som utspilles, må vi som klubb også gjøre vårt!

Det har allerede kommet, og vil i nærmeste framtid komme flere barnefamilier, unge enslige og andre som trenger vår støtte for å kunne bli en del av lokalmiljøet.

Vindbjart FK som en viktig lokal samfunnsaktør, er beredt til å stille opp og ta vår del av ansvaret og oppgavene med å gi våre nye landsmenn en god integrering i klubben og i nærmiljøet! Vi oppfordrer alle til å stille opp og bidra. Vi trenger også DIN hjelp! I neste omgang kan det komme noen nye fotballspillere til «ditt» lag. Ta dem imot på en god måte så de føler seg velkommen og blir en naturlig del av miljøet!

Men vi trenger litt utstyr…. Flere av de som kommer har lite eller ingen ting fra før…..

Har du liggende fint brukt fotballutstyr som fotballsko, VFK-tøy ol. som du har vokst fra, ikke bruker eller trenger lenger?

Ta kontakt, så tar vi imot og kan etter hvert få dette videre til noen som trenger det.

Kontaktperson og ansvarlig for prosjektet i VFK:

Vidar Ulstein

Mob:  91894747

Mail: vidar.ulstein@gmail.com